به گزارش صفیر گیلان از فومن، طبق جمع بندی پایان  آرای شمارش شده امروز ۳ اسفند ۹۸ خلیل بهروزی فر توانسته با اختلاف بسیار زیاد ناصر عاشوری نماینده اسبق وادوار این حوزه را پست سر گذاشته و برای اولین بار راهی مجلس شود.

 

خلیل بهروزی فر ۴۷۸۵۱ رای
ناصر عاشوری ۲۷۹۷۸ رای

بهروزی فر

آمار نهایی نشان داد که بهروزی فر شگفتی ساز انتخابات در حوزه انتخابیه فومن و شفت و استان گیلان شد

رای رای مردمی

پایان شمارش و نهایی شدن آرای حوزه شهرستان های فومن و شفت

🔰بهروزی فر ۴۷۸۵۱

🔰عاشوری ۲۷۹۷۳

🔰رجب پور ۲۰۸۳

🔰زبردست ۱۸۲۹

🔰پاکزاد ۴۸۶

🔰جماعتی ۴۷۷

🔰محبعلی زاده ۲۴۶

اختلاف آرای نفر اول با دوم ۱۹۸۷۸

💠به این ترتیب #حاج_خلیل_بهروزی_فر به عنوان نماینده جدید شهرستانهای فومن و شفت انتخاب گردید.

بهروزی فر بهروزی فر