یادداشت/

ارتباط متقابل رسانه‌ و مدیریت شهری

صفیر گیلان،علیرضا قانع*بدون تردید در عصر ارتباطات برقراری روابط دوجانبه و چند سویه بین رسانه‌ها و هر تشکیلات اجرایی، خدماتی و اجتماعی، ضروری و لازم است تا سازمان مربوطه در...

o_97ecf03f
فرماندار فومن+کرونا
قند پهلو+چای حشمت
شهید انصاری +استاندار
امامزاده  عبدالله کلرم_ فومن+اوقاف
فتح الهی فرماندار
نوغانداری
1e8cc91f-3b25-4363-97da-16e94eedad4f
e346ca58-b5a9-44f3-9a10-cb389f94be16
عزاداری فومن+هیئت
گل محمدی
مواسات