وی با بیان اینکه مردم شهرستان رشت شایسته خدماتی به مراتب بالاتر از وضعیت کنونی هستند، افزود: در چنین شرایطی، همه مسئولان در هر سطحی موظفند با همدلی و استفاده از همه ظرفیت ها به دنبال ارتقای وضعیت شهرستان باشند.

فرماندار رشت با اشاره به قدمت تاریخی شهر رشت و فرهنگ بالای مردمان آن، تصریح کرد: متاسفانه به دلایل مختلف، شهر رشت در زمینه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، در وضعیت خوبی به سر نمی برد و این شرایط رضایتبخش نیست.

فتح اللهی سرگردانی مدیریت شهری در شرایط کنونی را زیبنده و به مصلحت شهر رشت ندانست و تاکید کرد: اعضای شورای شهر به عنوان منتخبین مردم در قبال شهروندان مسئول هستند و موظفند با تصمیمات صحیح و به موقع، نسبت به پیگیری و رفع مشکلات شهر رشت اقدام کنند.

وی با اشاره به وظیفه نظارتی و قانونی فرمانداری در قبال شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای مطابقت تصمیمات و اقدامات شوراها با قوانین و بخشنامه های بالادستی، تصریح کرد: در شرایطی که شهر رشت با مشکلات عدیده ای روبه رو است، نباید اجازه داد با از دست دادن زمان در مدیریت این شهر وقفه ای ایجاد شود و اعضای شورای شهر باید هر چه سریعتر در خصوص تعیین تکلیف مدیریت شهر رشت که انتظار مردم است اقدام کنند.

وی افزود: فرمانداری رشت مصمم است برای حفظ منافع عمومی از همه اختیاراتی که دارد بهره بگیرد.