مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان امروز با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توجه ی خوبی به حوزه ی آب شرب روستایی کشور و بالطبع استان گیلان شده است. محبعلی رنج ور، با بیان اینکه در طول ۴ سال فعالیت دولت یازدهم ۲۶۰ روستای گیلان که فاقد آب […]

 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان امروز با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توجه ی خوبی به حوزه ی آب شرب روستایی کشور و بالطبع استان گیلان شده است.
محبعلی رنج ور، با بیان اینکه در طول ۴ سال فعالیت دولت یازدهم ۲۶۰ روستای گیلان که فاقد آب شرب بودند، از این ماده ی حیاتی برخوردار شدند، افزود: تا قبل از دولت دکتر روحانی شاخص بهره مندی روستاهای گیلان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ۶۴.۹۸ درصد بود که این رقم در حال حاضر به ۷۵.۹۸ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: در این مدت ۴ ساله بیش از ۲۶۹ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه ی آب شرب روستایی گیلان تصویب شد.
وی، با بیان اینکه در طول فعالیت دولت یازدهم ۳ هزار و ۷۷ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و توزیع آب شرب در روستاهای گیلان اجرا شد، گفت: ۶۰ حلقه چاه جدید نیز در این مدت به منظور تامین آب شرب روستاهای استان حفر و راه اندازی و ۱۲۰ دهنه چشمه بهسازی شد.
رنج ور، با اشاره به اینکه در مدت مزبور۷۴ باب ایستگاه پمپاژ و ۱۸ هزار و ۹۲۵ مترمکعب مخزن آب شرب روستایی در گیلان احداث شد، اظهارداشت: خوشبختانه به برکت فعالیت های چشمگیر دولت آقای دکتر روحانی در بخش آب آشامیدنی روستایی، در ۴ سال گذشته تحول خوبی در آبرسانی به روستاهای گیلان صورت گرفت.
وی افزود: در سال ۹۲ تعداد روستاهای برخوردار گیلان از آب شرب سالم و بهداشتی هزار و ۵۱۹ روستا بود که هم اکنون این رقم به هزار و ۷۷۹ روستا ارتقاء یافته است.