دادستان فومن افزود:کشاوزان در حفظ تعادل و تناسب محیط زیست ، کوشا باشند و کاه و کلش را در مزارع به آتش نکشند و موجبات آلودگی هوای پاک را فراهم نکنند.

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از فومن ؛مراد قربان‌زاده هریس دادستان انقلابی فومن  در گفتگویی از کشاورزان مومن و انقلابی و زحمت کش شهرستان فومن که رنج کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی را بر خود هموار کردند و نعمت های پر بار الهی را بر سفره های مردمانشان زینت بخشیدند ، خواست : تا با توجه به شرایط کرونایی استان ، موجبات تشدید بیماری های تنفسی را فراهم نکنیم.

وی افزود:کشاوزان در حفظ تعادل و تناسب محیط زیست ، کوشا باشند و کاه و کلش را در مزارع به آتش نکشند و موجبات آلودگی هوای پاک را فراهم نکنند.

قربانزاده هریس تاکید کرد:چنانچه کشاورزان محترم مرتکب تخلف شوند :بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک (مصوب ۹۶/۰۴/۲۵) سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

  • نویسنده : تنظیم؛زلیخا صفری