علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، طی حکمی آریا طوفانی را به عنوان سرپرست بهزیستی استان گیلان، منصوب کرد

 

به نقل از  روابط عمومی سازمان بهزیستی استان گیلان؛ متن حکم به این شرح است :

 

برادر ارجمند جناب آقای آریا طوفانی

 

نظر به مراتب تعهد، توانمندی و تجارب ارزشـمند جناب عالی، ضمن تقدیر از خدمات مدیرکل وقت استان به موجب این ابلاغ تا اطلاع ثانوی به عنوان «سرپرست بهزیستی استان گیلان» منصوب می گردید.

با عنایت به تکالیف محوله و سیاستهای راهبردی سازمان در عرصه های رفاه و تولیگری سلامت اجتماعی و در راسـتای توانمنـدسازی و خـدمترسانی هدفمند به آحاد جامعه هدف معزز، انتظار میرود با اسـتعانت از خداونـد متعال و بهره گیری از ظرفیتها و امکانات درون و برون سازمانی حـداکثر ظرفیت و توان خویش را در راسـتای ارتقـای بهره وری و تقویت جایگـاه و اهـداف سازمـان، با نگرش جامع، راهبردی و مبتنی بر برنامه‌های تحولی و اثربخش با اولویت محورهای به شرح پیوست به کار بندید.

 

توفیقات روزافزون جناب عالی را از خداوند منان و در ظل توجهات حضرت ولی( عج) مسئلت می نمایم