صفیر گیلان/با دستور ویژه و حمایت دادستان محترم شهرستان فومن و اقدام مشترک مدیریت شهری ماسوله آزاد سازی فضای عمومی بازار شهر تاریخی ماسوله صورت گرفت

صفیر گیلان/در راستای برقراری نظم و انضباط شهری و آزادسازی فضای عمومی شهر در بازار تاریخی شهر ماسوله مرحله دوم ساماندهی بازار توسط شهرداری ، شورای اسلامی شهر و میراث فرهنگی انجام گردید و در این طرح کلیه  داربست ها و سایبان های مستقر در فضاهای عمومی جمع آوری  و بیش از  ۸۰۰  متر مربع از فضای عمومی  شهری بنفع عموم شهروندان و گردشگران آزادسازی گردید.

شهردار ماسوله افزود:  بمنطور زیباسازی و ساماندهی منظر عمومی شهر ماسوله کلیه سایبان های نامتعارف که چهره شهر را نازیبا کرده بود جمع آوری گردید و با بررسی کارشناسی توسط شهرداری و میراث تبدیل  به سایبان های تاشو با ابعاد مشخص و با رنگ یکسان خواهد شد.

همچنین کلیه داربست های چوبی و فلزی در فضای عمومی بازار و معابر عمومی جمع آوری گردید و با بررسی میدانی و کارشناسی، باتوجه به شرایط هر متقاضی در صورت امکان در جلوی مغازه تعیین تکلیف خواهد شد.

  این طرح با هدف     

_ زیباسازی و ساماندهی منظر شهری 

_آزادسازی فضاهای عمومی شهر بنفع کلیه شهروندان و گردشگران

_رعایت شرایط برابر  اقتصادی برای کل کسبه و اصناف مختلف

_ جمع آوری سایبان های نامتعارف و طناب های  بازار و جایگزینی آنها با سایبان تاشو با اندازه و رنگ مشخص 

_  بررسی کارشناسی امکان سنجی  کسب و کار برای هر متقاضی  با توجه به شرایط هر مغازه خارج از معابر و فضای عمومی 

  از همکاری شهرداری ماسوله ، حمایت اعضای شورای اسلامی، میراث فرهنگی، دادستان  محترم ، فرماندار پرتلاش و ریاست محترم کلانتری ۱۴ ماسوله در راستای برقراری نظم و انضباط شهری تشکر و قدردانی بعمل می آید