مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با بیان اینکه آزادگان افتخار ایران اسلامی هستند، گفت: تکریم آزادگان وظیفه تمامی آحاد جامعه است.

به گزارش صفیر گیلان؛ علیرضا نوروزی بهمبری  در نشست با آزادگان شاغل و بازنشسته اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان اظهار کرد: آزادگان و ایثارگران سند زنده و پر افتخار آزادگی و هویت ایران اسلامی به شمار می‌روند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با بیان اینکه آزادگان افتخار ایران اسلامی هستند، افزود: تکریم از آزادگان وظیفه تمامی آحاد جامعه است.

وی با بیان اینکه دوران اسارت قطعه‌ای استثنایی در تاریخ ایران و دوران دفاع مقدس است، گفت: در این ایام صحنه‌های بی‌نظیر و زیبایی رقم خورده که در همه عرصه‌های مختلف این کشور تأثیرگذار و ماندگار است.

وی ادامه داد: آزادگان در اوج جوانی با گذشتن از همه سرمایه‌های مادی و وجودی خود در دفاع از کشور در جبهه‌های حق علیه باطل حاضر شده و بخش عظیمی از دوران جوانی خود را نیز در اسارت سپری کردند.

وی ادامه داد: آزادگان سند افتخار و پیروزی ملت ایران بوده و باید حتماً ماجراهای اسارت گفته و نوشته شود.