به گزارش صفیر گیلان؛مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از پایش و سنجش کیفیت آب شرب روستاهای این استان بر اساس استانداردهای ملی و سازمان بهداشت جهانی خبر داد. به گزارش صفیر گیلان؛ محمدعلی فرّامینی افزود: این شرکت در راستای اجرای وظیفه ی اصلی خود که تامین آب شرب سالم و بهداشتی روستاییان است، […]

به گزارش صفیر گیلان؛مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از پایش و سنجش کیفیت آب شرب روستاهای این استان بر اساس استانداردهای ملی و سازمان بهداشت جهانی خبر داد.
به گزارش صفیر گیلان؛ محمدعلی فرّامینی افزود: این شرکت در راستای اجرای وظیفه ی اصلی خود که تامین آب شرب سالم و بهداشتی روستاییان است، در سال جاری به طور مستمر آزمون های کنترل کیفیت را انجام داده است.
وی تصریح کرد: این آزمون ها شامل کلرسنجی، کدورت سنجی، میکروبی، فیزیکوشیمیایی و HPC است.
به گفته ی وی؛ آب آشامیدنی روستاییان گیلان بهداشتی و مناسب است و علاوه بر اینکه بطور دائم در آزمایشگاه های شرکت آبفار سنجیده می شود، توسط مراکز بهداشت نیز مورد نظارت قرار می گیرد.
فرّامینی، با اشاره به اینکه در ۹ ماهه ی امسال بیش از ۵۰۹ هزار و ۹۰۹ مورد آزمایش سنجش سلامت آب شرب روستایی درگیلان انجام شده، خاطرنشان کرد: در این مدت ۳۸۸ هزار و ۳۸۷ مورد آزمون کلرسنجی، ۷۶ هزار و ۶۶۹ مورد آزمون کدورت سنجی، ۲۳ هزار و ۳۹۶ مورد آزمون میکروبی، هزار و ۷۷۵ مورد آزمون فیزیکوشیمیایی و ۱۹ هزار و ۶۸۲ مورد آزمون HPC از منابع، مخازن و شبکه های توزیع آب شرب روستاییان این استان صورت گرفته است.
وی، مطلوبیت آزمایشات مختلف آب شرب روستایی گیلان را بیش از ۹۹ درصد و مطلوب ذکر کرد.
بنابراین گزارش؛ در زمان کنونی هزار و ۷۶۲ روستای گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند که کار سنجش سلامت آب شرب این روستاها در ۱۵ واحد آزمایشگاهی توسط ۳۵ نفر کارشناس کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان به طور مستمر درحال انجام است.
آزمایشگاهی سیار برای سنجش سلامت آب شرب روستاهای گیلان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با اعلام این خبر که آب شرب روستاهای صعب العبور و کوهستانی گیلان از طریق آزمایشگاه سیار سنجش سلامت شد.
افزود: در ۹ ماهه ی نخست سال جاری هزار و ۹۷۰ مورد آزمایش میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب شرب درسطح روستاهای تحت پوشش شهرستان های رودسر، لنگرود، املش، تالش، سیاهکل، شفت و صومعه سرا از طریق آزمایشگاه سیار انجام شد.
محمدعلی فرّامینی افزود: این آزمایش ها توسط کارشناسان مربوطه در ۲ دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار صورت گرفت.
وی تصریح کرد: خودروهای آزمایشگاه سیار با حضور در روستاهای دورافتاده، صعب العبور و دارای شرایط جغرافیایی خاص، امکان نمونه برداری و اطمینان از سلامت آب آشامیدنی روستاییان را فراهم می کند