صفیر گیلان /به نقل از  روابط عمومی برق منطقه ای گیلان؛؟! میدونستی دمای ۲۴ درجه کـولر گــازی یعنی دمای آسایش و کلی به پایداری شبکه برق کشور کمک کردی! ✔️ در این دما بدن انسان به طور طبیعی در وضعیت آسایش قرار گرفته و نه احساس سرما و نه گرما خواهد کرد و از لحاظ […]

صفیر گیلان /به نقل از  روابط عمومی برق منطقه ای گیلان؛؟! میدونستی دمای ۲۴ درجه کـولر گــازی یعنی دمای آسایش و کلی به پایداری شبکه برق کشور کمک کردی!

✔️ در این دما بدن انسان به طور طبیعی در وضعیت آسایش قرار گرفته و نه احساس سرما و نه گرما خواهد کرد و از لحاظ مصرف انرژی نیز بهینه ترین و بهترین دما برای سرمایش کولر گازی در تابستان است.

✔️ به همین سادگی از تخفیف و پاداش ۲۰ برابری صرفه جویی لذت ببر

#قبض_برق_رایگان_داشته_باش
#منطقه_شمال