صفیرگیلان/با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شهرستان رشت و تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان این شهر، ظرفیت پست مقدم افزایش خواهد یافت

صفیرگیلان/معاون طرح توسعه شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اهمیت این پروژه در پایداری شبکه برق کلان‌شهر رشت، گفت: پروژه افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهید مقدم در دو فاز عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

ویمحمد افتخاری با اشاره به رشد بار خانگی این منطقه از شهر رشت افزود: در فاز اول این پروژه، یکدستگاه ترانسفورماتور ۵۰ مگاولت‌آمپر جایگزین یکدستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپر موجود خواهد شد. عملیات اجرایی فاز اول این پروژه در حال انجام بوده و در ماه جاری به اتمام خواهد رسید.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای ‌گیلان گفت: در فاز دوم این پروژه نیز یکدستگاه ترانسفورماتور ۵۰ ‌مگاولت آمپر دیگر جایگزین ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپر شماره ۲ پست خواهد شد. همچنین با اجرای این دو فاز، ظرفیت بخش فوق توزیع پست اشاره شده از ۸۰ مگاولت‌آمپر به ۱۲۰ مگاولت‌آمپر افزایش خواهد یافت.
ایشان در ادامه افزودند: با اجرای فاز اول و دوم پروژه افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهید مقدم رشت، کمک شایانی به پایداری و افزایش قابل اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه تحت پوشش خواهد شد.