معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان با اشاره به آغاز مرحله دوم آبگذاری کانال های مناطق شرق گیلان گفت: آبگذاری در این کانال ها از امروز آغاز شده و تا ۸ روز ادامه دارد.

صفیر گیلان؛محمد جواد خانی پور اظهار کرد: آبگذاری مرحله دوم کانال راست سنگر برای آبیاری شالیزارهای مناطق شرق گیلان از صبح امروز آغاز شده و به مدت ۸ روز ادامه دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان افزود: همزمان با آبگذاری کانال راست سنگر به مدت چهار روز آبگذاری کانال چپ سد سنگر برای آبیاری شالیزارهای مناطق مرکزی استان قطع می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت تقویم زراعی از سوی شالیکاران ادامه داد: با توجه به افزایش آب کانال‌های آبیاری و برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، شهروندان و مسافران از نزدیک شدن به حریم رودخانه سفیدرود و کانال‌های آبیاری و تأسیسات آبی خودداری کنند.

خانی پور اضافه کرد: هرگونه تغییرات برنامه‌های آبیاری متناسب با شرایط آب و هوایی و نیازهای احتمالی به عموم کشاورزان اطلاع رسانی می‌شود.