همزمان با هفته تامین اجتماعی یک تیم پزشکی از مدیریت درمان استان گیلان طبق برنامه تنظیمی با حضور در شرکت ها و کارگاههای تولیدی استان، طرح غربالگری سرطان های شایع زنان و سرطان گوارش را برای بانوان آموزش می دهند. برهمین اساس اولین جلسه آموزشی این طرح روز گذشته ۲۰ تیرماه در شرکت فومن شیمی برای بانوان شاغل در آن مرکز انجام شد.

به گزارش  صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان : در این طرح آموزشی کارشناسان درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ضمن آموزش روش های غربالگری و نحوه مراقبت از خود، مراکز درمانی تامین اجتماعی که دارای تجهیزات و کارشناسان و پزشکان متخصص زنان و زایمان و داخلی هستند را برای جامعه هدف معرفی می نمایند.