به گزارش صفیر گیلان   ، نشست مشترک شهردار رشت و ریاست محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت و دکتر رسولی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت با حضور پروفسور فراگنر استاد ایران شناسی ، دکتر مولی نژاد رییس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای […]

به گزارش صفیر گیلان
  ، نشست مشترک شهردار رشت و ریاست محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت و دکتر رسولی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت با حضور پروفسور فراگنر استاد ایران شناسی ، دکتر مولی نژاد رییس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند و سایر اعضای این اتحادیه ، دکترجوانمرد رییس پژوهشکده کشاورزی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور ، دکتر مینایی پژوهشگر عرصه صنایع خوراک  و جمعی از محققین ، اساتید و مسوولین کشوری و شهری برگزار شد .

 


فاطمه  قدیمی حرفه مدیر ارتباطات و امور بین ‌الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت  در آغاز این نشست ضمن تشریح بخش های مختلف رخداد هفته خوراک رشت در قالب کارگاه و پنل های ارائه شده  بامشارکت  شهرداری رشت و دانشگاه گیلان از شورای شهر رشت ، ریاست و اعضاء مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند و سازمان پژوهش های علمی وصنعتی گیلان در عمارت تاریخی شهرداری رشت تقدیر کرد

دکتر ثابت قدم شهردار رشت در این نشست باتشکر از حضور اساتید در حوزه خوراک ، دانشگاه ، تکنولوژی و رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت و مدعوین ملی و  بین‌المللی اظهار داشت :  امروز برای ما از جنبه علمی ودرعین حال تداوم رویکرد تفکری درحوزه برند سازی از شاخه گردشگری شهر رشت حائز اهمیت است چراکه ما درمقوله مربوط به تلاشهای تجربی مردم از لحاظ سنت مدار ی وهویت دار با ایجاد روش های سازماندهی واستاندارد شده وباکیفیت ،  برای برندسازی شهررشت مدعی هستیم و این بدین معناست که اگر ماخوراک با هویتی ایجاد کردیم از ماده خام اولیه تا ارایه نهایی، از دید حوزه سرمایه گذاران دراین زمینه تابحث های پیچیده انسانی دراین خصوص، از تولید وتوزیع تامصرف به ویژه دربخش بازاریابی و تبلیغات و فروش به گونه ای تداعی شود که نگاه برند سازی را اشاعه دهدوباورود به مرزهای سایر استانها با ایجاد اختلاط فرهنگ هویت مدار به همراه بازار مناسب درسایر زمینه هابه جاذبه هویت شهری رشت برای جمعیت استانی و کشور مبدل شود

دکتر ثابت قدم بیان داشت : این امر محقق نمی شود مگر آنکه برای تداوم این مسیر با متخصصین و فعالان تجربی و موسسات و انجمن های مردم نهاد همسو شویم و به دنبال این همسویی، قطعاً تبادل تجربیات باید بامستند سازی، سازماندهی واستاندارد سازی واتصال به تجارب بین‌المللی رخ دهد و قابل رقابت باشد. شهردار رشت برای تداوم مسیر هویت در فعالیت بین ۷۷کشور شبکه شهرهای خلاق دنیا به دو زیرشاخه اشاره نمود

 

دکتر ثابت قدم درابتدا به بحث آموزش های محلی،  درحوزه  های مختلف از جمله  آموزش های مهارتی برای عموم مردم به ویژه افراد فعال درزمینه تولید، توزیع ومصرف این محصولات از فرآیند غذایی تا سفره و نیز بحث کیفی سازی آن از طرق متفاوت مانند استاندارد حلال و  خوراک مبتنی بر نگاه سلامت محور باهدف استقام بخشی کیفی زندگی انسانهایی که به دلیل فرآیند صنعتی به لحاظ سلامت وبهداشت آسیب پذیر شدند، اشاره نمود و گفت :  از سوی دیگر هدف ما کاملاً متکی براقتصاد درون زا مبتنی بر فرمایشات مقام معظم  رهبری ، مبنی بر ایجاد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد داخلی است. نگاهی که همراه با توسعه اقتصاد درون زا و درعین حال برون گرا می باشد واگر قراراست همه ی این ها به گونه ای باشد که مابتوانیم از اشتغال پایه درفرایندی سازنده برای اداره شهر خود براساس اتکای درونی بامشارکت مردم به نتیجه مثبتی برسیم و درعین حال از اقتصاد نفتی بپرهیزیم ومتکی به خود باشیم باید ارتباط بین مجامع دانشگاهی و صنعت و کار آفرینی رامعنادار  کنیم که این امر  مرهون توسعه منطقه ای است که درآغاز تبادل برپایه تجربه سایر شهرها وکشورها دربحث خلاقیت ، ایده رادر سطح محلات شهری خود بگونه ای سازمان مند با قابلیت اجرایی پیاده سازی می کنیم

دکتر ثابت قدم با تاکید برمشارکت سطوح مختلف جامعه درکارها در قالب مشارکت خرد جمعی اظهار داشت : ممکن است ابتکار یک شهروند در مشارکت اجتماعی ما را به سمت مشارکت اقتصادی هدایت کندوبه یک موضع مطلوب برساند.

شهردار رشت با اشاره به نهایت هر پروژه در زمانبندی تعریف شده بیان داشتپروژه نهایی جاذبه شهر رشت در افق دراز مدت سال ۱۴۰۴دیده می شود ، امسال درسال دوم طرح پنجساله هستیم و از همین رو ایجاد فضای عمومی شهری، محیط بندی،خلاقیت وبه کارگیری توانمندیهای شهر خلاق دربستر همکاری فناوری های  جدید کمک می کند از تمام فضای شهری وطبیعت استان ما رابطه موثری دربحث پروژه های شهری در حوزه برند سازی داشته باشیم تاهدف مطالعه و پایداری افزایش کمی  بحث گردشگر و کسب درآمد برای شهررشت باشد.

دکتر ثابت قدم ابراز امیدواری کرد : قطعاً شهر رشت با مشارکت عمومی شهروندان ، قادر به کسب اعتماد عمومی جهان  و باز تولید گردشگر مبتنی برخلاقیت شهر توسعه یافته می شود

 


در ادامه این نشست دکتر مولانژاد رییس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند ضمن تقدیراز دکتر ثابت قدم و مشارکت دانشگاه گیلان و مدعوین داخلی وخارجی گفت : درمصوبه برنامه های پنجساله اجلاس سران کشورهای اتحادیه  IURA، ارتقاء علوم فن اوری با میزبانی ایران است که از بعد سیاسی وامکانات کشورهای عضو  اتحادیه دارای جایگاه ویژه ای است.

وی افزود : در بحث غذاهای سنتی پیشنهاد تاسیس  مرکز فناوری غذاهای سنتی و تکنو لوژی غذایی با کمک شهرداری رشت و دانشگاه گیلان مطرح شد وبا تصویب  آن ۲۱ کشور عضو و ۷ کشور همکار اتحادیه حمایت و هدایت این همکاری را برعهده خواهند داشت.

 وی گفت بیانیه ۲۱اسفند ماه این اجلاس باتاییدجلسه وانتشار به استناد مرکزیت شهر رشت خواهد بود و در برنامه های کلان دربحث سرمایه‌گذاری و تجاری سازی و ایجاد شبکه بین شهر های خلاق  کشورها ی عضو  اتحادیه تلاش خواهیم نمودکه توسعه فناوری غذاهای دانش بنیان و بازار یابی بین کشورهای منطقه صورت گیرد

 

موسوی روزان رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای  اسلامی شهر رشت با تشکراز حضور مهمانان در اجلاس گفت :  ابن خلدون دانشمند برجسته اسلامی گفته است جغرافیا درروح وروان انسان ها حتی درجسم و جان انسان تاثیر گذاری دارد.  وی باتشریح محصولات بومی استان گیلان که با شرایط کاری و براساس فرهنگ اقلیمی شکل گرفته است بیان داشت آنچه اینک به نمایش گذاشته ایم خوراکی است که از اندیشه تاعمل همراه انسان ها بوده و ما قصد داریم ان را به نسل های آینده و دنیا عرضه کنیم.

دکتر مینایی مهمانان دیگر این نشست از سابقه ارتباط غذا با فرهنگ و رسوم استان های کشور ایران ، از استان گیلان به عنوان یکی از مناطق پرتنوع خوراک که استناد به خلاقیت زنان این خطه درگذشته های دور دارد باتشریح تحقیقات انجام شده در زمینه غذاهای ملل مختلف دنیا با استفاده از محصولات بومی هرمنطقه به تنوع و رویکرد سلامت محور خوراک منطقه شمال کشور بویژه استان گیلان تاکید کرد : کمتر شهر و روستایی از گیاهان در غذاهای سنتی خود استفاده می کرد.

دکتر ساناز مینایی از دیگر اساتید این نشست با اشاره به سابقه ارتباط غذا با فرهنگ و رسوم استان های کشور ایران، از استان گیلان به عنوان یکی از مناطق پرتنوع خوراک و استناد به خلاقیت زنان این خطه درگذشته های دور تشریح کرد : تحقیقات انجام شده درزمینه غذاهای ملل مختلف دنیا نشان می دهد که استفاده از محصولات بومی هرمنطقه به تنوع و رویکرد سلامت محور خوراک بر می گردد که این امر در  منطقه شمال کشور به ویژه استان گیلان و شهر رشت بسیار مشهود است. 

 
درخاتمه این نشست لوح یادبود و تابلوی رشتی دوزی  از هنرهای دستی زنان گیلان به هریک از مهمانان اهداشد
 
تعداد بازدید: ۵۴