علی حسین نژاد با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران ساختمانی بر اساس مهارت آن‌ها و در ۳ سطح ماهر، نیمه ماهر و عمومی محاسبه می‌شود افزود : کارگر درجه یک ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۲۰۰ ریال و کارگر درجه دو ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۳۰۰ ریال و کارگر درجه سه ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۳۰۰ ریال است.

صفیرگیلان/ابلاغ حداقل پرداخت دستمزد روزانه، بیمه شدگان صاحبان مشاغلبه گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت : براساس مصوبه شورایعالی کار ، حداقل دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به جز مشاغل دارای دستمزد مقطوع یک میلیون ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ ریال است.

علی حسین نژاد با بیان اینکه سطح دستمزد با ۲۱ درصد افزایش ، رقم ثابت ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال است افزود : کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف هستند به تمامی کارگران دائم ، موقت ، مجرد و متاهل ماهیانه مبلغ ۱۱ میلیون ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی و مبلغ ۹ میلیون ریال بعنوان حق مسکن پرداخت کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت : حداقل دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۱۴۰ ریال و رانندگان مینی بوس و سواری ۲ میلیون و ۱۲۳ هزارو ۳۰۰ ریال و رانندگان تاکسی ، وانت بار و مینی بوس درون شهری یک میلیون و ۹۴۶ هزارو ۳۷۰ ریال تعیین شده است.

علی حسین نژاد با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران ساختمانی بر اساس مهارت آن‌ها و در ۳ سطح ماهر، نیمه ماهر و عمومی محاسبه می‌شود افزود : کارگر درجه یک ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۲۰۰ ریال و کارگر درجه دو ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۳۰۰ ریال و کارگر درجه سه ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۳۰۰ ریال است.