معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت اجرای نامه های آموزش مهارت های زندگی و مهارت های فرزندپروری به عنوان مهمترین برنامه پیشگیرانه در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد با رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

به گزارش صفیر گیلان؛دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به شیوع بیماری کرونا و ممنوعیت تجمع افراد در محیط های سربسته ، اظهار داشت : ریسک بالای ابتلا به بیماری  کرونا، محدودیت های زیادی در حوزه های مختلف ارایه خدمت را موجب شده است، از جمله می توان به ارایه آموزش های گروهی به جمعیت هدف مراکز بهداشتی درمانی، اشاره کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه های آموزش مهارت های زندگی ، پیشگیری از شیوع اختلالات روانپزشکی و کمک به افراد در مقابله با فشارهای روانی ( حاصل از شرایط کنونی) همچنین پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب زننده را از جمله فواید برنامه های آموزش مهارت های زندگی عنوان کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه ادامه داد : در این خصوص دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به محدودیت های ایجاد شده در بحران کرونا تغییراتی در شیوه اجرایی برنامه های آموزشی فوق در نظر گرفته و دستورالعمل اجرایی تهیه شده را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ نموده است.

دکتر حیدرزاده با اشاره به دستورالعمل مذکور، تصریح کرد :  برنامه های آموزشی با رعایت فاصله اجتماعی و با در نظر گرفتن حداقل دو متر فاصله اجتماعی به ازای هر فرد و با تاکید بر الزام استفاده از ماسک و دستکش برای شرکت کنندگان در مراکز خدمات جامع سلامت و واحدهای بهداشتی اجرا می شود و کارشناسان سلامت روان می توانند نسبت به برگزاری دوره های آموزش مهارت های فرزندپروری برای والدین دارای فرزند ۲ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۷ سال اقدام نمایند.

وی یادآور شد : دوره های آموزشی  مذکور را می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی علاوه بر مراکز خدمات جامع سلامت، در  سایر سازمان ها نیز برگزار کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان با بیان اینکه آموزش انفرادی مهارت های زندگی با رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت نیز انجام خواهد شد، توانمندسازی افراد از طریق آموزش مهارت های زندگی را جزو اهداف آموزش های انفرادی ذکر کرد