به گزارش صفیر گیلان از رشت – دکتر سید محمدعلی ثابت قدم با اشاره به مطرح شدن موضوع تراموا در طرح جامع ترافیکی شهر رشت اذعان داشت: اجرای این طرح می تواند در قالب تفاهم نامه ای با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با توافق دوطرفه و درصورت حضور شرکت سرمایه گذار سه […]

 

به گزارش صفیر گیلان از رشت دکتر سید محمدعلی ثابت قدم با اشاره به مطرح شدن موضوع تراموا در طرح جامع ترافیکی شهر رشت اذعان داشت: اجرای این طرح می تواند در قالب تفاهم نامه ای با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با توافق دوطرفه و درصورت حضور شرکت سرمایه گذار سه طرفه مورد بحث و بررسی قرار و در صورت امکان اجرا شود.

شهردار رشت تصریح کرد: پیشنهاد می شود تا همکاران شهرداری در جلسه ای مشترک با حضور مشاورین طرف قرار داد شهرداری و نماینده شرکت نورینکو و نماینده وزارت دفاع موضوع را در قالب تفاهم نامه مطرح و به نقطه مطلوب آن برسانند.

وی افزود: در این تفاهم نامه ضمن تقسیم وظایف طرفین، هم بخش مالی و هم بخش فنی به خوبی شفاف سازی شود.


دکتر سید محمدعلی ثابت قدم خاطرنشان کرد: موضوعات فنی با حضور مشاوران شهرداری و شرکت سرمایه گذار به گونه ای پیش رود تا این موضوعات با برنامه زمانبندی اجرای پروژه انطباق داشته باشد.

در الویت قرار گرفتن اجرای پروژه تراموا در رشت پس از اخذ مجوزهای مربوطمدیر شرکت سرمایه گذاری نورینکو نیز در این نشست ضمن اظهار خرسندی از حضور در جمع مدیران شهرداری رشت اذعان داشت: شرکت نورینکو پروژه های زیادی در ایران برای اجرا دارد
 

جی یان کوهانگ با تاکید بر اخذ مجوزات لازم از کشورهای ایران و چین برای اجرای پروژه فوق تصریح کرد: پس از اخذ مجوزات لازم  از سوی دو کشور ، این پروژه در  الویت اجرا قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس اقتصادی هرساله بین ایران و چین تصریح کرد: در این کنفرانس ۲۰ پروژه تعریف شده است، اما این پروژه در لیست الویت قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که شرکت نورینکو یک شرکت چینی می باشد که پروژه های بسیاری را در ایران اجرا نموده و یا در حال اجرا می باشد.

 با توجه به پیمان همکاری میان ایران و چین امکان تامین مالی پروژه هایی که در فهرست مدنظر هردو کشور باشد وجود دارد و از ۲۰ پروژه موجود در فهرست ، ۴ پروژه رده بالای آن به شرکت نورینکو تعلق دارد.
لازم به ذکر است که تمام پروژه های این شرکت که به قرارداد رسیده اند ، در فهرست مذکور می باشند. پروژه هایی نظیر قطار برقی تهران ، کرج ، گلشهر ، و مترو خط ۴ تهران و جمعی دیگر از پروژه های مرتبط با مترو تهران ، از فعالیت های این شرکت است