به گزارش صفیر گیلان؛ مهندس علی دقیق در دیدار با مدیرکل صدا و سیما مرکز گیلان اشاره به اینکه صدا و سیما موثرترین رسانه در جامعه محسوب می شود اظهار داشت؛صدا و سیما در ترویج فرهنگ مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی نقش مهمی را دارد. وی با تبیین و تشریح ابعاد مختلف طرح آجر […]

به گزارش صفیر گیلان؛ مهندس علی دقیق در دیدار با مدیرکل صدا و سیما مرکز گیلان اشاره به اینکه صدا و سیما موثرترین رسانه در جامعه محسوب می شود اظهار داشت؛صدا و سیما در ترویج فرهنگ مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی نقش مهمی را دارد.

وی با تبیین و تشریح ابعاد مختلف طرح آجر به آجر، تصریح نمود؛ صداو سیما با توجه به نقش مهم خود در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی می تواند فرهنگ مدرسه سازی را ترویج و طرح آجر به آجر را به خوبی برای مردم معرفی کند.

دکتر باقرزاده مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان ضمن ابراز حمایت از اجرای این طرح، افزود؛ صدا و سیمای گیلان برای شناساندن هرچه بهتر این طرح و ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ مقدس مدرسه سازی بصورت همه جانبه اعلام آمادگی می کند.