به موجب توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و برنامه های مخابرات منطقه گیلان ، پروژه اجرای عملیات فیبرنوری منطقه فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت آغاز شد.

به گزارش صفیر گیلان روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان؛ در راستای برنامه های مخابرات منطقه گیلان و تاکیدات مدیر مخابرات منطقه مبنی بر توسعه فیبرنوری و دسترسی آسان مشترکین به امکانات مخابراتی پروژه اجرای عملیات فیبرنوری منطقه فخرآباد به طول سه کیلومتر و برای دسترسی تعداد ۵۰۰ مشترک آغاز گردید.