مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر لحاظ شرایط مردم در اجرای مسکن ملی بیان کرد: تسریع در اجرای پروژه مسکن ملی برای خانه دار کردن مردم در اولویت قرار دارد.

صفیر گیلان؛حسین مذنب در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن گیلان در گفتگو باخبرنگاران ، اظهار کرد: اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن و اشتغال مثبت و اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد پروژه‌های نهضت ملی مسکن گیلان در ماه‌های اخیر افزود: نهضت مسکن در گیلان طی دو ماه اخیر شتاب ویژه ای گرفته است.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر لحاظ شرایط مردم در اجرای مسکن ملی بیان کرد: تسریع در اجرای پروژه مسکن ملی برای خانه دار کردن مردم در اولویت قرار دارد.

مذنب با بیان اینکه دولت تمام وقت خود را برای اشتغال و مسکن وقف کرده است، گفت: نگاه ویژه دولت سیزدهم به مسکن و گره گشایی در این مسیر مورد توجه مدیران استان‌ها و لایه‌های مدیریتی قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط خاص گیلان در حوزه ساخت مسکن افزود: شرایط جوی نامساعد، زمان بر بودن آماده سازی زمین و عدم دریافت سریع تسهیلات توسط بانک‌ها از مهم‌ترین موانع پیشرفت نهضت ملی مسکن در گیلان است.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم بسترسازی و سهولت بخشی طرح ملی مسکن در گیلان بیان کرد: در صورت تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان گیلان با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.