به گزارش صفیر گیلان عضوشورای اسلامی شهررشت گفت:در شرایطی که پرسنل سازمان آرامستان حقوق ماههای گذشته خود را کاملا دریافت نکرده اند اجرای پروژه ۳۳ میلیارد تومانی همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت ضرورتی ندارد. محمد حسین واثق کارگرنیا بااعلام این مطلب در جمع اعضای شورای رشت اظهارکرد:پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت در سال گذشته […]

به گزارش صفیر گیلان عضوشورای اسلامی شهررشت گفت:در شرایطی که پرسنل سازمان آرامستان حقوق ماههای گذشته خود را کاملا دریافت نکرده اند اجرای پروژه ۳۳ میلیارد تومانی همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت ضرورتی ندارد.

محمد حسین واثق کارگرنیا بااعلام این مطلب در جمع اعضای شورای رشت اظهارکرد:پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت در سال گذشته مطرح ودر بودجه قرار گرفت.
وی افزود:شرکت آباداندیش در مناقصه این پروژه برنده وبعد ازانجام مطالعات اولیه مبلغ ۴۴ میلیارد تومان برای این پروژه برآورد شد.
کارگرنیا بابیان اینکه در کمیسیون مناقصه به مبلغ پیش بینی شده ایراداتی گرفته شد تصریح کرد:ایرادات مطروحه پیرامون مبلغ برآورد شده به تیم کارشناسی ارائه شد وپس از بررسی مجدد مبلغ برآوردشده جدید ۳۳ میلیارد تومان اعلام شد.
عضوشورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه اجرای پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت حدود هشت ماه قبل آغازشده است گفت:دیوارگذاری وساخت ساختمان اداری مربوط به این پروژه آغاز وحدود پانصد میلیون تومان نیز تاکنون براساس تعهدات به شرکت مجری طرح پرداخت شده است.
وی ادامه داد:مجری این طرح معاون فنی وامور زیرساختهای شهرداری رشت می باشد وسازمان آرامستانهای شهرداری در اجرای آن نقشی ندارد.
عضوشورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه متاسفانه مشکلات متعددی در سطح شهروجود دارد تصریح کرد:بعقیده بنده پروژه های اولویت دار در سطح شهر رشت وجود دارد واجرای همسطح سازی آرامستان درشرایط نامساعد مالی حاکم برشهرداری رشت ضرورتی ندارد.