صفیرگیلان/مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تصریح کرد: از ابتدای سال قریب به ۶۰ کیلومتر شبکه فرسوده سیمی با کابل خود نگهدار با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال جایگزین شده است

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان ؛سعود صادقی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ضمن ارائه عملکرد از وضعیت احداث کابل خودنگهدار، بر لزوم بازسازی شبکه های فرسوده توزیع برق بعنوان هدف و چالش اساسی این شرکت تاکید کرد.

صادقی گفت: یکی از معضلات حوزه کاری توزیع برق گیلان موضوع فرسودگی شبکه و انباشت این فرسودگی طی سالیان اخیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان اضافه کرد: استان به دلیل شرایط جوی و مواجهه با بحران های طبیعی همانند بارش‌های برف سنگین، رطوبت و شرجی بودن هوا، تندباد و طوفان‌های فصلی ایجاب می‌کند که شبکه‌های توزیع برق به ویژه در حوزه فشار ضعیف، نوسازی و مقاوم سازی شود.

وی با اشاره به اینکه در گیلان بیش از ۲۰ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف وجود ارد، عنوان کرد: هنوز حدود ۱۱ هزار کیلومتر از شبکه‌های برق استان سیمی است.

صادقی تاکید کرد: روند احداث کابل خود نگهدار و بازسازی شبکه های فرسوده بصورت روزانه و درکل استان گیلان توسط امورهای اجرایی درحال انجام است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تصریح کرد: از ابتدای سال قریب به ۶۰ کیلومتر شبکه فرسوده سیمی با کابل خود نگهدار با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال جایگزین شده است و همچنین قریب به ۱۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف جدید بصورت کابل خودنگهدار برای نیرو رسانی و رفع ضعف برق مناطق مختلف مورد احداث و بهره برداری قرار گرفته است.

وی در پایان بیان کرد: از مزایای اصلی استفاده از کابل خودنگهدار در شبکه‌های هوایی توزیع برق می‌توان به جلوگیری از اتلاف انرژی،کاهش هزینه نگهداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیباسازی شهری و روستایی و کاهش میزان استفاده‌های غیرمجاز از برق است.