تقی پور با تحسین از احداث سه مدرسه از درآمد جمع‌آوری و فروش کاغذهای باطله با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس گیلان تصریح نمود: اهتمام استان در ماندگاری و نهادینه کردن فرهنگ والا، ستودنی است و این طرح را باید به عنوان الگوی موفق به استانها معرفی کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی مدارس کشور: احداث مدرسه از طریق فروش کاغذهای باطله در گیلان اقدامی ارزشمند و ماندگار می باشد

به گزارش روابط عمومی روز پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ حمیدرضا تقی پور معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور طی سفر یک روزه به استان گیلان به همراه دکتر طاهری رییس آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در اداره کل نوسازی مدارس استان طی نشستی با مدیرکل، معاونین این اداره کل و احمد کاظم لو طراح ساخت مدرسه از طریق کاغذ باطله در خصوص استفاده از ظرفیت فروش کاغذهای باطله در راستای مدرسه سازی بحث و تبادل نظر نمود.

وی با تمجید از اجرای این طرح افزود: احداث مدرسه از طریق فروش کاغذهای باطله در گیلان اقدامی ارزشمند و ماندگار می باشد.
دکتر تقی پور اذعان داشت: استان گیلان در یک حرکت شایسته، کاری بسیار ارزشمند را در راستای کمک به توسعه فضاهای آموزشی و با هدف ترویج فرهنگ جمع آوری زباله های بازیافتی به ویژه کاغذ با احداث مدارس با عواید حاصله ماندگار نمود.

وی با تحسین از احداث سه مدرسه از درآمد جمع‌آوری و فروش کاغذهای باطله با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس گیلان تصریح نمود: اهتمام استان در ماندگاری و نهادینه کردن فرهنگ والا، ستودنی است و این طرح را باید به عنوان الگوی موفق به استانها معرفی کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را وظیفه همگانی دانست و افزود: این طرح نیز می تواند از نابودی منابع جنگل و قطع میلیون ها اصله درخت برای تولید کاغذ جلوگیری  می کند