بر اساس گزارش دریافتی از اورژانس پیش بیمارستانی شماره ۵ استان،تیر ماه سالجاری ماموریتی مبنی بر کاهش سطح هوشیاری مردی ۷۵ ساله در منزل مسکونی به اطلاع اورژانس رسید.

صفیر گیلان؛بر اساس گزارش دریافتی از اورژانس پیش بیمارستانی شماره ۵ استان،تیر ماه سالجاری ماموریتی مبنی بر کاهش سطح هوشیاری مردی ۷۵ ساله در منزل مسکونی به اطلاع اورژانس رسید.

 

بلافاصله تیم اورژانس پایگاه شهر رودسر به محل اعزام شدند و پس از بررسی وضعیت بیمارعلایمی دال بر نبض و تنفس در وی یافت نشد.

بلافاصله اقدامات درمانی لازم و احیای قلبی ریوی برای وی که سابقه ی بیماری قلبی-ریوی نیز داشت آغاز شد و خوشبختانه با اقدامات سریع و به موقع نیروهای اورژانس بیمار با نبض و علایم حیاتی به بیمارستان شهید انصاری رودسر تحویل داده شد.

پرسنل حاضر در این ماموریت آقایان:مهدی اصغری – عبداله طاوسی بودند.