به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از رشت؛اختتامیه چهارمین دوره جشنواره تئاتر «مارلیک»با حضور نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و هنرمندان برجسته سینما و تلوزیون و مدیر کل بهزیستی استان و مسئولان استانی و شهرستانی  در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان برگزار شد.

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از رشت؛اختتامیه چهارمین دوره جشنواره تئاتر «مارلیک»با حضور نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و هنرمندان برجسته سینما و تلوزیون و مدیر کل بهزیستی استان و مسئولان استانی و شهرستانی  در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان برگزار شد. %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8623 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8621 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8618 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa11 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa10 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-15 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c18 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c8 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c7 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%8416 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%8419 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%8420 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%844 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%8819 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%8816 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%8814 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%8813 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%889 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%883 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%882%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8634 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8632 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8631 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8629 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8627 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8626 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8625 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8618 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8626 %d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d9%8627