صفیر گیلان؛مدیر صندوق کارآفرینی امید گیلان با بیان این مطلب که حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی، حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال روستایی را از مهمترین اهداف و رویکرد های صندوق کارآفرینی امید است، گفت: صندوق کارآفرینی امید استان به روستاهای کمتر توسعه یافته استان گیلان مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اختصاص می دهد.

مرتضی شهبازی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در کمترین زمان ممکن و خارج از بروکراسی دست و پا گیر اداری در اختیار متقاضیان قرار می‌ گیرد، افزود: صندوق با محوریت ساماندهی روستاهای بدون بیکار و تکمیل زنجیره ارزش با توسعه خوشه های صنعتی روستایی کوچک مقیاس در راستای تحقیق سیاست های اعلامی دولت در جهت ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی همراه با سایر استان ها تلاش می کند.