جهت برگردان سوئیچ های مرکز پیربازار به مدت یک هفته این مرکز دچار اختلال و قطعی خواهد شد.

صفیر گیلان/به اطلاع مشترکین محترم می رساند ،جهت برگردان سوئیچ های مرکز پیربازار در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ به مدت یک هفته این مرکز دچار اختلال و قطعی خواهد شد.