به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان؛ امید حبیبی در یادداشت نوشت:

خیابان‌های رشت دارای بدترین نوع آسفالت شهری می‌باشند که دارای دلیل چندگانه است.

رشت به دلیل شرایط معتدل جغرافیایی و بارش باران فراوان در سال و همچنین حفاری‌های نابجا توسط ادارات مختلف که بعد اتمام کار قسمت‌های حفاری ایجاد شده هیچ وقت درست ترمیم نمی‌شود.

یک چاله شهر وقتی دیر رسیدگی شود بعد از چند هفته تبدیل به یک معضل بزرگ می‌شود.

نهضت جدید آسفالت شامل یک بخش نامه راهبردی بزرگ برای چندین ارکان می‌باشد.

در ابتدا شهرداری رشت؛

۱-احیا کارخانه آسفالت شهرداری و گسترش میزان تولید روزانه
۲-افزایش ناوگان حمل و آسفالت
۳-آموزش پرسنل گارگری شهرداری جهت اجرای صحیح آسفالت
۴-نظارت قوی بر پیمانکاران دارای قرارداد اجرای آسفالت
۵ -دستورلعمل صحیح برای ترمیم و مرمت اسفالت جهت نوار حفاری و چاله‌های شهر و ارکان‌های دیگر جهت حفاری علاوه بر مجوز باید بخشنامه راهبردی نهضت اسفالت که در راستایی حفظ منافع ملی می‌باشد را رعایت کنند و در غیر اینصورت مجوز صادر نگردد.

نهضت جدید آسفالت رویکردی جدید برای احیای تجهیزات داخلی برای تولید شامل افزایش توان تولید کارخانه اسفالت و انتقال با کامیون‌های به روز شده و پخش و اجرای کار با دستگاه‌های جدید و اموزش پرسنل شهرداری می‌باشد.

بخش نامه راهبردی نهضت اسفالت یک بخش نامه ملی با رویکرد کار درست و محافظت از منافع ملی است.

به امید ان روز که همه برای این شهر یک دل شویم.