به گزارش صفیر گیلان ، رئیس اداره مخابرات شهرستان رودبار گفت: به منظور پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مشترکین تکنولوژی سایت همراه اول روستای جوُبُن از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار ارتقاء یافت.
اعتدادی افزود : با ارتقاء، نصب و راه اندازی سایت ۴G در روستای جوُبُن ضمن افزایش پوشش آنتن دهی، پهنای باند تلفن همراه اول و کیفیت ارائه اینترنت پرسرعت همراه اول در سطح روستا و نقاط اطراف افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه گفت : توسعه و تقویت شبکه ارتباطات سیار، کاهش مشکل آنتن دهی ، دسترسی به خدمات مطلوب و شبکه پرسرعت همراه اول از مزایای ارتقاء تکنولوژی همراه اول در روستای جوُبُن است که با تلاش همکاران محقق شده است.