صفیر گیلان  ؛ با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جایگاه پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتقا یافت. متن این نامه بدین شرح است: بسمه تعالی   معاونت محترم درمان دانشگاه  سلام علیکم؛   احتراما در راستای تقویت جایگاه رفیع پرستاری و توجه به قشر پرتلاش پرستاران محترم دانشگاه و لزوم […]

صفیر گیلان  ؛ با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جایگاه پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتقا یافت. متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

 

معاونت محترم درمان دانشگاه 
سلام علیکم؛
 
احتراما در راستای تقویت جایگاه رفیع پرستاری و توجه به قشر پرتلاش پرستاران محترم دانشگاه و لزوم ارتباط مستقیم جامعه پرستاری در عرصه اهداف برنامه راهبردی و سازمانی دانشگاه، از تاریخ صدور این ابلاغ، مدیریت پرستاری دانشگاه مستقیما زیر نظر اینجانب انجام وظیفه می نماید.

 
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
 
پی نوشت: بی شک، با ارتقای جایگاه مدیریت پرستاری در دانشگاه ها نقش و حضور پرستاران در سیاستگذاری، درمان و آموزش بیشتر می شود و همه این تغییرات به نفع ارتقا سطح سلامت جامعه خواهد بود.