صبح امروز با حضور ۳ تن از ارزیابان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سنجش اعتباربخشی ملی بیمارستان‌ها در پورسینا آغاز شد.

دکتر ظهیر ریحانیان – رئیس مرکز آموزشی و درمانی پورسینا در نشستی با ارزیابان وزارت بهداشت، ضمن معرفی این مرکز آموزشی و درمانی، گزارشی اجمالی از اهم اقدامات انجام شده، چالش‌ها و نقاط قوت بیمارستان ارائه کرد.

به گزارش پایگاه صفیر گیلان به نقل از (وب‌دا)، دکتر ظهیر ریحانیان – رئیس مرکز آموزشی و درمانی پورسینا در نشستی با ارزیابان وزارت بهداشت، ضمن معرفی این مرکز آموزشی و درمانی، گزارشی اجمالی از اهم اقدامات انجام شده، چالش‌ها و نقاط قوت بیمارستان ارائه کرد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با بهره‌مندی از تجربیات و رهنمود تیم ارزیابی بتوانیم گامی موثر در راستای بهبود فرآیندها و ارتقای بیمارستان برداریم.

گفتنی است؛ در دوره پنجم اعتباربخشی، بیمارستان‌ها در ۱۹ محور به عنوان مولفه‌های اصلی، ۱۱۰ استاندارد کیفی و ۵۰۵ سنجه در سه سطح یک، دو و سه ارزیابی می‌شوند.