به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ،بر اساس گزارشات مردمی سیل در روستاههای شهرستان فومن خسارتهایی را به همراه داشت. سیل در برخی روستاهای فومن از جمله در خطیب گوراب،راسته کنار،گوراپس،فوشه،حیدر الات،قلعه رودخان خسارات زیادی به بار اورد و راه روستایی در برخی مناطق قطع شد.  

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ،بر اساس گزارشات مردمی سیل در روستاههای شهرستان فومن خسارتهایی را به همراه داشت.

سیل در برخی روستاهای فومن از جمله در خطیب گوراب،راسته کنار،گوراپس،فوشه،حیدر الات،قلعه رودخان خسارات زیادی به بار اورد و راه روستایی در برخی مناطق قطع شد.

photo_2017-08-11_02-16-26 photo_2017-08-11_02-16-22

photo_2017-08-11_02-16-31

photo_2017-08-11_02-04-37 photo_2017-08-11_02-04-33

photo_2017-08-11_02-04-24 photo_2017-08-11_02-04-18

photo_2017-08-11_02-04-06 photo_2017-08-11_02-04-13