به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛مدیر عامل آب منطقه­ ای گیلان گفت :لازم است از پتانسیل آبهای سطحی در استان استفاده موثر صورت پذیرد و در خصوص فصل آبیاری پیش رو برنامه ریزی های لازم انجام شده و اقدامات موثر در خصوص مدیریت جامع منابع آب در دست اجرا می باشد به گزارش […]

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛مدیر عامل آب منطقه­ ای گیلان گفت :لازم است از پتانسیل آبهای سطحی در استان استفاده موثر صورت پذیرد و در خصوص فصل آبیاری پیش رو برنامه ریزی های لازم انجام شده و اقدامات موثر در خصوص مدیریت جامع منابع آب در دست اجرا می باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان،مهندس لطفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آب منطقه­ ای گیلان در جلسه با مدیران سد مخزنی سفید رود گفت:بنده از کلیه کارکنان سد سفید رود تشکر می کنم که با تلاشها و زحمات بی شمارخود بیش از ۵۰ سال این سد را در بهترین وضعیت حفظ کرده­ اند.
مهندس لطفی افزود : با تشریک مساعی وتلاش همه همکاران آب منطقه ای در  سالهای  پیش رو باید بدرخشد و در یک بازه زمانی ۳ ساله ما باید سدهای در دست اجرا را وارد مدار بهره برداری کنیم.
مدیر عامل آب منطقه ای گیلان در ادامه گفت:باید در سطوح اجرایی از کلیه ظرفیتهای بهره مند شد و من مطمئن هستم که این شرکت با وجود پرسنل کارازموده  به اوج تحول سازمانی نزدیک است و با اجرای برنامه های راهبردی و تا سال ۹۶ آب منطقه ای می بایست از نظر کیفیت طرحها و استقرار سیستم مدیریت کیفیت از بهترین شرایط برخورد ار باشد.
مدیر عامل آب منطقه­ای گیلان گفت :لازم است از پتانسیل آبهای سطحی در استان استفاده موثر صورت پذیرد و در خصوص فصل آبیاری پیش رو برنامه ریزی های لازم انجام شده و اقدامات موثر در خصوص مدیریت جامع منابع آب در دست اجرا می باشد و امسال تلاش خواهیم کرد با گسترش کانالها استفاده از زهکش را در مزارع به حداقل برسانیم.