صفیر گیلان؛طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سازمان تامین اجتماعی بستری جامع با امکاناتی سهل و در دسترس و هزینه اندک برای پیوستن شهروندان فاقد پوششهای بیمه ای محسوب میگردد

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در کارگروه تخصصی حوزه تعهدات بیمه ای که با محور توسعه و گسترش پوشش های بیمه ای و با حضور معاون تخصصی این بخش ، روسای کمیته های مناطق شعب بیست و هشت گانه و جمعی از کارشناسان برگزار گردید با بیان اینکه تامین اجتماعی سازمانی بزرگ و تاثیرگذار در جامعه بوده و از منظر خدمت رسانی جایگاهی ارزشمند دارد اظهار داشت : بر اساس اولین ماده قانون تامین اجتماعی ، توسعه و گسترش پوشش های بیمه ای به اقشار مختلف ماموریت اصلی ما تلقی میگردد . 

وی با تاکید بر اینکه در دو دهه اخیر جمعیت بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در استان گیلان با ۲۰۰ درصد رشد از ۱۵۰ هزار نفر به ۴۵۰ هزار نفر افزایش یافته است افزود : هنوز بسیاری از شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تنوع پوششها از این امکان برای بهره مندی از خدمات و تعهدات بیمه ای برخوردار نیستند و باید با اتخاذ راهکارهای مناسب اطلاع رسانی در ترویج و توسعه فرهنگ بیمه ای و پوشش همگانی آن گام برداریم .

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی را فرصتی مغتنم برای پوشش های بیمه ای برشمرده و اذعان نمود : معتقدم توسعه و اشاعه این مهم نه تنها یک وظیفه شغلی و سازمانی بلکه ماموریتی اخلاقی و مقدس است .

علی حسین نژاد در ادامه اظهار داشت : از منظر محاسبات بیمه ای انعقاد قراردادهای مشاغل آزاد با درصدهای پائین و ایجاد تعهدات بلندمدت ، اقتصادی نیست ولی نگاه و رسالت سازمان تامین اجتماعی بسیار وسیعتر بوده و با رویکردی اجتماعی و خدماتی ، گسترش پوششهای بیمه ای برای بهره مندی جمعیت بیشتری از کشور را هدف قرار داده است .

وی افزود : پرداخت مبالغی بین ۳۲۰ تا ۴۸۰ هزار تومان برای بیمه پردازی و استفاده از تعهدات بازنشستگی و … در مقابل هزینه های امروز زندگی رقم چندانی نیست و با تبیین و آگاه سازی مخاطبان و ایجاد نگاهی آینده نگر برای داشتن آرامش خاطر و امنیت روانی میتوان باور و یقین این امر که پرداخت بیمه هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری محسوب میشود را رواج داد .

مدیرکل تامین اجتماعی تقویت ایستگاههای مشاوره و فراهم نمودن بستر گفتمان سازی فرهنگ بیمه ای در جامعه را الزامی دانسته و بر استفاده از ادبیات مناسب و ظرفیت های اطلاع رسانی برای توسعه و نفوذ آن در افکار عمومی تاکید نمود .