صفیرگیلان/مسعود صادقی خمامی مدیرعامل توزیع برق گیلان طی نشستی با موضوع بررسی وضعیت عملکردی شرکت بر اصلاح جریان نقدینگی برای خدمت رسانی بهتر به مشترکین تاکید کرد.

صفیرگیلان/سعود صادقی خمامی مدیرعامل توزیع برق گیلان طی نشستی با موضوع بررسی وضعیت عملکردی شرکت بر اصلاح جریان نقدینگی برای خدمت رسانی بهتر به مشترکین تاکید کرد.

صادقی گفت: جریان مالی یا همان جریان نقدینگی یکی از عوامل مهمی است که اگر در مدیریت آن دقت کافی اعمال شود، به پیشرفت‌های بزرگی با همین منابع موجود خواهیم رسید.

وی ضمن اشاره به این موضوع که اعتبارات و نقدینگی به عنوان شریان حیات‌بخش هر صنعت از جمله صنعت برق یاد می‌شود، افزود: جریان نقدی میزان پولی است که به یک کسب‌وکار وارد و از آن خارج می‌شود و اگر جریان مالی شرکتی سیر منفی یا نزولی داشته ‌باشد، به معنای این است که دیر یا زود با شکست مواجه خواهید شد و سیر منفی نشان می‌دهد مجموعه شما از پس هزینه‌ها و بدهی‌های خود برنمی‌آید و قادر به رفع نیازهای اقتصادی خود نیست.

مدیرعامل توزیع برق گیلان خاطرنشان کرد: در صنعت برق نیز این مسئله مهم در کنار استقلال مالی شرکت های توزیع برق در سال ۱۴۰۳ توسط شرکت توانیر به طور جدی پیگیری و اجرا خواهد شد که هدف آن تخصیص بهینه منابع است.

صادقی تاکید کرد: باتوجه خدمات رسان بودن شرکت های توزیع در سطح کشور، اجرای صحیح و دقیق اصلاح نقدینگی منجر به خدمات رسانی بهتر برای مردم استان و بهبود شرایط برای مجموعه کارکنان و مشترکان خواهد شد.

مدیر عامل توزیع برق گیلان تصریح کرد: استقلال مالی شرکت‌های توزیع، مسوولیت این شرکتها را در قبال وصول مطالبات و خرید برق برای تامین نیاز مصرف برق مشترکان بیشتر می کند.

وی افزود: با اجرای این طرح علاوه بر حساب مربوط به بهره برداری، حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری، شرکت‌های توزیع از حساب‌های وکالتی خرید برق برخوردار می شوند که می‌توانند حداقل ۶٠ درصد برق مورد نیاز را از طریق بورس انرژی یا معاملات دوجانبه خریداری کنند.

صادقی تاکید کرد: تمامی فعالیت های شرکت در بخش های مختلف از جمله بهره برداری، فروش، وصول مطالبات و… با دقت از سوی شرکت مادر تخصصی پایش خواهند شد و ضروری است در تمامی بخش ها توجه ویژه ای به اصلاح جریان نقدینگی و مثبت شدن آن اعمال شود.