دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان فومن با محوریت اصلاح برخی پروژه های عمرانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان از فومن، فرامرز مرجانی فرماندار فومن بیان کرد: اعتبار شهرستان متناسب با واقعیات و کاستی ها نیست.

وی با اشاره به این که مطالبات و خواسته ها باید پیگیری شود، توجه به محرومیت ها و ارائه گزارشات درست و واقع بینانه درخصوص سطح برخورداری شهرستان در دستور کار باشد.

فرماندار فومن، اعتبارات ملی را ظرفیتی مهم برای رفع کمبودها دانست و گفت: با رایزنی و پیگیری در سطح ملی، می توان از این منابع به نفع شهرستان استفاده کرد.

به گفته فرمند، دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان، ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات نماینده شهرستان اختصاص می یابد که عبارتند از پروژه تامین آب شرب مسکن مهر فومن، بازسازی تاسیسات آب شرب روستای گوراب پس، حفر چاه روستای توسه کله، آبرسانی روستای قلعه رودخان، تامین آب روستای کمال محله، تامین آب شرب روستای فتحعلی محله، احداث پل در شهربیجار، کانال های آبرسانی عمومی و همچنین اجرای آسفالت در معابر روستایی.