به گزارش صفیر گیلان، ۱۱ عضو اصلی و چهار عضو علی البدل پنجمین دوره از شورای شهر رشت مشخص شدند. بدین ترتیب احمد رمضانپور نرگسی با ۲۷ هزار و ۸۷۷  رأی نفر اول، اسماعیل حاجی پور با ۲۶ هزار و ۳۸۶ رای، امیرحسین علوی با ۲۴ هزار و ۳۷۸ رای، فرهام زاهد با ۲۱ هزار […]

 

به گزارش صفیر گیلان، ۱۱ عضو اصلی و چهار عضو علی البدل پنجمین دوره از شورای شهر رشت مشخص شدند.

بدین ترتیب احمد رمضانپور نرگسی با ۲۷ هزار و ۸۷۷  رأی نفر اول، اسماعیل حاجی پور با ۲۶ هزار و ۳۸۶ رای، امیرحسین علوی با ۲۴ هزار و ۳۷۸ رای، فرهام زاهد با ۲۱ هزار و ۵۱۷ رای، محمد حسن علیپور با ۱۸ هزار و ۸۱۵ رای، حامد عبداللهی با ۱۸ هزار و ۶۷۲ رای، رضا رسولی با ۱۷ هزار و ۶۱۳ رای، حجت جذب با ۱۷ هزار ۳۴۲ رای، جلال الدین محمد شکریه با ۱۶ هزار و ۸۶۴  رای، محمد حسن عاقل منش با  ۱۶ هزار و ۶۷۲ رای و فاطمه شیرزاد با ۱۶ هزار و ۳۰۴ رای به عنوان ۱۱ عضور اصلی این دوره از شورای شهر رشت انتخاب شدند.

همچنین بهراد ذاکری با ۱۵ هزار و ۴۱۷ رای، فرانک پیشگر با ۱۵ هزار و ۹ رای، سید شمس شفیعی با ۱۴ هزار و۳۶۲  رای و سینا مقدادی با ۱۳ هزار و ۹۹۲ رای به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.