صفیر گیلان؛ باغ ژاپنی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت و سفیر ژاپن در جهت رونق گردشگری و ارتقای فضای سبز به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع افتتاح شد

به گزارش  پایگاه خبری صفیر گیلان،باغ ژاپنی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت و سفیر ژاپن در جهت رونق گردشگری و ارتقای فضای سبز به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع افتتاح شد