صفیر گیلان ؛بیش از ۵۰ پروژه تقویت زیرساخت برق در شهرستان فومن، به طور تجمیعی در هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان ، در اولین روز از هفته دولت در روز پنجشنبه ۲ شهریور، پروژه های شرکت توزیع برق شهرستان به طور تجمیعی افتتاح شد.

فرماندار شهرستان در آیین افتتاح این طرح ها در روستای شکالگوراب پایین، اظهار کرد: اگر تقویت زیرساخت برق در سنوات گذشته به نحو بهتری انجام می شد، فرصت خدمتگزاری به مردم به طریق بهتری فراهم می شد.

وی با بیان این که مقایسه عملکرد دولت انقلابی با گذشته حاکی از جهش در خدمتگزاری به مردم عزیز است، افزود: افزایش تخصیص پروژه ها در دولت، اهتمام مسئولان در خدمت رسانی را به نمایش می گذارد.

فکور با بیان این که باید تلاش کنیم با خدمت و برنامه ریزی برای توسعه شهرستان دل مردم را شاد کنیم، تاکید کرد: مردم ولی‌نعمت ما هستند و موظف به رفع مشکلات و بهبود کیفیت زندگی مردم تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.

رئیس شرکت توزیع برق شهرستان در گزارش خود از احداث ۲۱۰۰ متر خط فشار قوی متوسط و نصب ۱۶ دستگاه ترانسفورماتور جدید عمومی با ظرفیت ۱۶۵۰ کیلوولت آمپر جهت رفع ضعف برق در شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به تقویت و افزایش قدرت ۱۴ دستگاه ترانسفورماتور پربار با ظرفیت ۳۴۰۰ کیلوولت آمپر در سطح شهرستان جهت افزایش ظرفیت و کیفیت برق به مشترکین، هدف از برنامه های این شرکت را جلب رضایت مردم عنوان کرد.

وی با بیان این که اصلاح و جایگزینی بیش از ۳۷ کیلومتر از شبکه فشار ضعیف فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار در حوزه های شهری و روستایی در شش ماهه اول سال جاری انجام شد، افزود: احداث ۲۸۵۰ متر شبکه فشار ضعیف در راستای طرح های مربوط به تامین برق ۵۰ متقاضی روستایی از سایر اقدامات این شرکت بوده است.