شایان ذکر است برنده مناقصه پروژه ژ۵ مشخص شده و پیشرفت فیزیکی پروژه نیز با سرعت خوبی ادامه دارد و در صورت تامین مالی مناسب، به نظر می رسد تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

صفیر گیلان/به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت طی بازدیدی که دکتر سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دکتر سماکچی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی به همراه مهندس غفور شفیعی معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری از فرایند تعریض پل بستک داشتند، گزارشی از روند پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه دریافت کردند.
هم چنین در این بازدید دو عضو شورای اسلامی شهر ضمن تاکید بر اینکه  ۳۰ درصد باقیمانده نیز باید تا  دوماه آیند به بهربرداری برسد، از روند پیشرفت پروژه نیز ابراز رضایت کردند.
در ادامه دکتر شفیعی و دکتر سماکچی در سلسله بازدیدهای خود از روند پیشرفت پروژه ژ۵ نیز بازدید به عمل آورده و گزارشی را از معاونت حمل و نقل وامور زیربنایی شهرداری رشت دریافت کردند.
در انتهای این بازدید سید غفور شفیعی با اشاره به اینکه این پروژه در سه فاز به صورت همزمان اجرایی خواهد شد، افزود؛  فاز اول از هلال احمر تا عرفان، فاز دوم از عرفان تا پل پستک و فاز سوم نیز از پل پستک تا پیل داربن خواهد بود.

امید است با افتتاح این پروژه ترافیک های سنگین گلسار و میدان ولیعصر تا حدود زیادی سبک شود.