صفیر گیلان؛آرش واقف مدیر امور توزیع برق شهرستان خمام از افتتاح ١٢۵ پروژه برق رسانی، به ارزش ١٣٣ میلیارد ریال در دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛ مدیر امور توزیع برق شهرستان خمام گفت: هجدهم بهمن سالجاری روستای تیسیه، میزبان آئین برگزاری افتتاح نمادین ٧٠ پروژه به ارزش ٨٣ میلیارد ریال در حوزه شهری و بخش مرکزی خمام و همچنین  ۱۹ بهمن بخش چوکام پذیرای مسئولین و مدعوین برای برگزاری مراسم افتتاح ۵۵ پروژه برق به ارزش ۵٠ میلیارد ریال بود.

واقف اظهار داشت:  این پروژه ها شامل ۴۵ کیلومتر تبدیل شبکه فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار به ارزش ۵۶ میلیارد ریال، انواع طرحهای مقاوم سازی خطوط فشار متوسط به ارزش ١٣ میلیارد ریال، تامین برق متقاضیان به ارزش ٩ میلیارد ریال و همچنین احداث خطوط ۲۰ کیلوولت و نصب ترانس با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال صورت گرفته است.
گفتنی است این آئین با حضور اسفندیار جوشن فرماندار شهرستان خمام و همچنین بخشداران بخش مرکزی و بخش چوکام، در هفتمین و هشتمین روز از ایام دهه مبارک فجر، بصورت نمادین در شهرستان خمام به بهر برداری رسید.