به گزارش صفیر گیلان،سیدکاظم دلخوش  با انتقاد از رکود حاکم بر بازار مسکن،گفت:بازار مسکن و رکود فعلی آن به عوامل متعددی بستگی دارد و خروج از آن ضروری است. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه جهش و رکود بازار مسکن در سال های گذشته به مراتب تکرار شده […]

 

 

 

به گزارش صفیر گیلان،سیدکاظم دلخوش  با انتقاد از رکود حاکم بر بازار مسکن،گفت:بازار مسکن و رکود فعلی آن به عوامل متعددی بستگی دارد و خروج از آن ضروری است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه جهش و رکود بازار مسکن در سال های گذشته به مراتب تکرار شده است،افزود:طبق تجربیات گذشته هرسه سال یک بار جهشی در بازار مسکن رخ داده و در مقابل آن ۲ یا ۳ سال هم رکود مسکن را داریم.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به عامل دیگر تاثیرگذار در وضعیت فعلی بازار مسکن تصریح کرد:سود سپرده گذاری در بانک ها و تسهیلاتی که پرداخت می شود اثر مثبت و منفی بر بازار مسکن دارد.

دولت زمینه حضور بخش خصوصی و تعاونی در بازار مسکن را فراهم کند

وی با یادآوری دیگر عامل تاثیرگذار در بحث مسکن،گفت:تورم و رکود عامل دیگری در ارتباط با بازار مسکن است و مشکلات اقتصادی کشور هم در وضعیت فعلی این بازار بی تاثیر نیست، ضمن اینکه ورود دولت در ساخت مسکن همچون مسکن مهر تقریبا دست سرمایه گذاری در ساخت مسکن دربخش های خصوصی و تعاونی ها را کوتاه کرده که این خود عاملی برای کاهش رونق در بازار مسکن شده است.

وی ادامه داد:نرخ رشد جمعیت هم یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مسکن بوده از این رو نمی توان تنها یک عامل همچون نرخ ارز و رشد قیمت آن را در افت معاملات مسکن موثر دانست.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: تا زمانی که مجموعه عوامل مرتبط با بازار مسکن تغییر رویه ندهند این بازار در رکود پایدار خواهد ماند./

پایان پیام

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس،با انتقاد از رکود حاکم بر بازارمسکن، گفت:افت معاملات در بازارمسکن به بیش از ۴ سال رسیده و به عوامل متعددی مربوط است.

 

سیدکاظم دلخوش درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از رکود حاکم بر بازار مسکن،گفت:بازار مسکن و رکود فعلی آن به عوامل متعددی بستگی دارد و خروج از آن ضروری است.

search

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه جهش و رکود بازار مسکن در سال های گذشته به مراتب تکرار شده است،افزود:طبق تجربیات گذشته هرسه سال یک بار جهشی در بازار مسکن رخ داده و در مقابل آن ۲ یا ۳ سال هم رکود مسکن را داریم.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به عامل دیگر تاثیرگذار در وضعیت فعلی بازار مسکن تصریح کرد:سود سپرده گذاری در بانک ها و تسهیلاتی که پرداخت می شود اثر مثبت و منفی بر بازار مسکن دارد.

دولت زمینه حضور بخش خصوصی و تعاونی در بازار مسکن را فراهم کند

وی با یادآوری دیگر عامل تاثیرگذار در بحث مسکن،گفت:تورم و رکود عامل دیگری در ارتباط با بازار مسکن است و مشکلات اقتصادی کشور هم در وضعیت فعلی این بازار بی تاثیر نیست، ضمن اینکه ورود دولت در ساخت مسکن همچون مسکن مهر تقریبا دست سرمایه گذاری در ساخت مسکن دربخش های خصوصی و تعاونی ها را کوتاه کرده که این خود عاملی برای کاهش رونق در بازار مسکن شده است.

وی ادامه داد:نرخ رشد جمعیت هم یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مسکن بوده از این رو نمی توان تنها یک عامل همچون نرخ ارز و رشد قیمت آن را در افت معاملات مسکن موثر دانست.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: تا زمانی که مجموعه عوامل مرتبط با بازار مسکن تغییر رویه ندهند این بازار در رکود پایدار خواهد ماند./خانه ملت

پایان پیام