دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با اعضا انجمن نابینایان به منظور بررسی راهکارهای موجود جهت ارائه تسهیلات ویژه درمانی به نابینایان و کم بینایان دیدار و گفتگو نمود

صفیر گیلان/دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با اعضا انجمن نابینایان به منظور بررسی راهکارهای موجود جهت ارائه تسهیلات ویژه درمانی به نابینایان و کم بینایان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار دکتر حسین ابراهیمی با بیان اینکه هدف مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ارائه خدمات درمانی با بهترین کیفیت و راحتترین حالت ممکن به همه اقشار به ویژه بیمه شدگان تامین اجتماعی است اظهار داشت ؛ در مجموعه مدیریت درمان استان گیلان تمام تلاشها در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات درمانی و ارائه خدمات به بهترین نحو و افزایش رضایتمندی دریافت کنندگان خدمت، صورت می پذیرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان افزود؛ در تلاش هستیم بستر را به گونه ای فراهم کنیم تا هموطنان و بیمه شدگان با شرایط خاص از جمله نابینایان، کم بینایان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و…، به سهولت از خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی بهره مند شوند
رئیس هیئت مدیره انجمن نابینایان و کم بینایان استان با بیان اینکه این انجمن به دنبال افزایش تعامل و ایجاد تفاهم نامه با مجموعه های خدمت رسان از جمله مدیریت درمان تامین اجتماعی است تا افراد تحت پوشش این انجمن بتوانند دسترسی راحتتری به خدمات درمانی این سازمان داشته باشنداظهار داشت؛  انجمن نابینایان با داشتن بیش از نهصد خانوار تحت پوشش، با انجام برنامه ریزی و اقداماتی نظیر آموزش مهارتهای زندگی، فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، ایجاد اشتغال و…، علاوه بر شکوفا کردن استعدادها و تاثیر گذاری فرهنگی، بدنبال کاهش دغدغه های اجتماعی این عزیزان از جمله مسئله درمان شان است.
شایان ذکر است در این دیدار اعضا انجمن نابینایان و کم بینایان گیلان از توجه مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان به مسئله درمان مردم به ویژه افراد دارای شرایط جسمانی خاص قدردانی نمودند.