به گزارش صفیر گیلان؛مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از افزایش ۱۲ درصدی ضریب نفوذ آسفالت راههای روستایی استان گیلان در پایان سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ خبر داد. علی خاوری مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۲ ، طول راههای روستایی استان ۷۸۰۰ کیلومتر و ضریب نفوذ […]

به گزارش صفیر گیلان؛مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از افزایش ۱۲ درصدی ضریب نفوذ آسفالت راههای روستایی استان گیلان در پایان سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ خبر داد.

علی خاوری مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۲ ، طول راههای روستایی استان ۷۸۰۰ کیلومتر و ضریب نفوذ آسفالت ۳۹.۵ درصد بود افزود: توانستیم در پایان سال ۹۵ باوجود مشکلات و محدودیت منابع مالی ، با تلاش همه همکاران ، طول راههای روستایی را به حدود ۹۰۰۰ کیلومتر و ضریب نفوذ آسفالت را به ۵۱.۵ درصد برسانیم.

 خاوری افزود؛  همت بلند و تلاشهای بی وقفه پیمانکاران در رشد و توسعه استان یکی از شاخص های افزایش آمار رشد آسفالت در استان است که در شرایط سخت منابع مالی در کشور ، از هیچ کوششی دریغ نکرده و با تمام توان در جهت رشد و شکوفایی استان همتی مضاعف نمودند.

وی در پایان خاطرنشان  کرد: در سال ۹۶ که بنا به فرمایش  مقام معظم رهبری  سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری شده است  این  اداره کل نیزکمافی سابق  در تلاش جهت  افزایش آمار اسفالت در راههای استان می باشد.