رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فومن با تاکید بر اینکه همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار فومن داری طرح هادی است، گفت: روستای خداشهر تنها روستای فاقد طرح هادی بوده است که در سال جاری تهیه طرح هادی آن تکمیل خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در حوزه مسکن مهر نیز فعالیت دارد، افزود: شهرهای رشت، انزلی و فومن در زمینه مسکن شهری فعالیت چشم گیری داشته اند.

عفتی از کسب رتبه نخست صدور سند روستایی فومن در استان گیلان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر هزار جلد سند روستایی در شهرستان فومن صادر شده است که ۴۹ درصد روستاهای شهرستان صاحب سند شده اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فومن با اشاره به اینکه فومن رتبه دوم تغییر کاربری در استان گیلان را دارا است، گفت: میانگین تغییر کاربری در این شهرستان به ۵۰ درصد رسیده است که موجب ایجاد زنگ خطر در روستاهای فومن گشته است.

عفتی از ارائه بسته پیشنهادی بنیاد مسکن به ستاد بحران خبرداد و گفت: تمامی منازل مسکونی داخل طرح هادی که در حریم رودخانه ای مستقر اند با تسهیلات بلاعوض می توانند به نقاط امن منتقل شوند.

وی با اشاره به اینکه ۵۴ روستای شهرستان فومن از افق ده ساله طرح هادی عبور کرده است، گفت: براساس شاخص رشد جمعیت و سابقه طرح هادی ۱۰ روستا با اعتباری ۱۰۰میلیون تومانی برای هر روستا در حال بازنگری است که ۳ روستای دیگر نیز اصلاح خواهند شد.

رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان فومن از افزایش ۶۰ درصدی میزان وام روستایی خبرداد و گفت: در یک سال گذشته ۳۸۰واحد از بنیاد مسکن وام روستایی دریافت کرده اند.

عفتی تصریح کرد: شاخص مقاوم سازی در شهرستان فومن به ۳۲درصد رسیده است که شاخص کشوری این میزان ۳۵ درصد است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان فومن از اجرای ۳۵ کیلومتر طرح آسفالت روستایی در ۱۳ روستای شهرستان فومن خبر دادو گفت : ماهیانه ۲ و نیم کیلومتر آسفالت در سال گذشته به اجرا رسیده است.