در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان فومن اعتبار سال جاری شهرستان ۸۶ میلیارد تومان اعلام شد.

به گزارش صفیر گیلان از فومن، موسی فکور فرماندار شهرستان عصر روز  گذشته، کمیته برنامه ریزی را نقشه راه توسعه شهرستان عنوان کرد.

فکور اعتبار سال ۱۴۰۱ شهرستان را ۵۷ میلیارد تومان و میزان جذب آن ۷۹ درصد اعلام کرد و افزود: اعتبار سال جاری شهرستان ۸۶ میلیارد تومان می باشد و این رقم به نسبت سال گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر این که انتظار می رود مدیران شهرستان تا پایان مرداد فعالیت های خود را افزایش دهند، متذکر شد: در صورتی که دستگاهی با اعتبارات برگشتی مواجه شود، اعتبارات سال جاری آن را کاهش خواهیم داد.

فرماندار فومن با بیان این که در بخشی از زیرساخت های شهرستان دچار عقب ماندگی هستیم، خاطرنشان کرد: از طریق کمیته برنامه ریزی می توانیم با توزیع عادلانه اعتبارات و توجه به محرومیت ها، نیازهای مردم را رفع کنیم.

فکور تاکید کرد که بهره دهی توزیع اعتبارات مد نظر قرار بگیرد و مشکلات مردم مورد توجه مدیران باشد.

وی با تشکر از تلاش های نماینده شهرستان برای جذب اعتبارات ملی به ویژه در بحث زیرساخت ها، اظهار کرد: در سال گذشته از ظرفیت اعتبارات ملی در شهرستان استفاده خوبی شد.