حیدری ضافه کرد: با اقدام اطلاعاتی و عملیاتی تیم عملیات شهری پلیس مبارزه با موادمخدر در شهر رشت ضمن دستگیری عامل اصلی توزیع مواد مخدر در سطح پارک ها و تفرجگاه‌ها مقدار ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم گل ( ماریجوانا) کشف و ضبط شد

صفیر گیلان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان از کشف افزون بر ۳۶ کیلوگرم انواع موداد مخدر در ،حیدری آزاد با اشاره به کشف ۳۶کیلو و ۲۰۰گرم مواد مخدر در دوشهر گیلان افزود: باانجام اقدامات اطلاعاتی و اجرای عملیات موفق توسط تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان و رده شهرستانی در لنگرود با دستگیری یک نفر عنصر اصلی قاچاق موادمخدر مقدار ۳۰ کیلوگرم تریاک و حشیش کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: با اقدام اطلاعاتی و عملیاتی تیم عملیات شهری پلیس مبارزه با موادمخدر در شهر رشت ضمن دستگیری عامل اصلی توزیع مواد مخدر در سطح پارک ها و تفرجگاه‌ها مقدار ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم گل ( ماریجوانا) کشف و ضبط شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلانیادآور شد: پلیس مبارزه با موادمخدر استان دو نفر از عناصر سابقه دار قاچاق مواد مخدر که در حال انتقال مقادیر قابل توجهی ماده مخدر به استان بودند طی عملیات موفق آن یگان در مسیر ورودی شهر رشت دستگیر و ضمن توقیف یک دستگاه خودرو سواری، مقدار ۳ کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شد.