به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از رودبار؛همزمان با بارش برف در سراسر استان گیلان شهرستان رودبار نیز امروز شاهدبارش برف زمستانی بود. امروز اسماعیل میر غضنفری فرماندار رودبار  و رئیس ستاد بحران شهرستان رودبار به همراه سرهنگ بابک علیزاده فرمانده سخت کوش نیروی انتظامی شهرستان رودبار از آزاد راه رشت -قزوین و امداد رسانی با […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از رودبار؛همزمان با بارش برف در سراسر استان گیلان شهرستان رودبار نیز امروز شاهدبارش برف زمستانی بود.

امروز اسماعیل میر غضنفری فرماندار رودبار  و رئیس ستاد بحران شهرستان رودبار به همراه سرهنگ بابک علیزاده فرمانده سخت کوش نیروی انتظامی شهرستان رودبار از آزاد راه رشت -قزوین و امداد رسانی با کمک نیروهای امدادی و امداد خودروها برای کمک به جا ماندگان در برف در میدان حضور داشتند .

گزارش تصویری ؛شاهین آبزن

photo_2017-02-13_06-18-58 photo_2017-02-13_06-18-49 photo_2017-02-13_06-18-41 photo_2017-02-13_06-18-31 photo_2017-02-13_06-18-20 photo_2017-02-13_06-18-14 photo_2017-02-13_06-18-09 photo_2017-02-13_06-18-02 photo_2017-02-13_06-17-56 photo_2017-02-13_06-17-49 photo_2017-02-13_06-17-44 photo_2017-02-13_06-17-36 photo_2017-02-13_06-17-29 photo_2017-02-13_06-17-09 photo_2017-02-13_06-17-14 photo_2017-02-13_06-17-21 photo_2017-02-13_06-16-58 photo_2017-02-13_06-16-52 photo_2017-02-13_06-17-04 photo_2017-02-13_06-16-31