مدیرعامل‌های شرکت مخابرات ایران و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

صفیر گیلان/به نقل ستاد خبری مخابرات ایران، مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این مراسم گفت: نهضت جهادی توسعه اقتصاد دیجیتال را در شرکت مخابرات ایران بعد از پروژه نجما شروع کردیم و ‌به موازات توسعه فیبر نوری در ‌کشور برای امسال، اولین اقدام تشکیل دبیرخانه دایمی انقلاب صنعتی چهارم در مخابرات و استان البرز بود.