مدیرتعاون روستایی استان گیلان گفت: ورود به مرحله برداشت محصول سال جدید و انباشتگی کارخانجات از محصول سال گذشته مهمترین  دغدغه ما است.

صفیر گیلان/ مدیرتعاون روستایی استان گیلان گفت: ورود به مرحله برداشت محصول سال جدید و انباشتگی کارخانجات از محصول سال گذشته مهمترین  دغدغه ما است.

کیوان حسن پور در نشست بازرگانی برنج انباشته شده سال زراعی ۱۴۰۱ اظهار کرد: موضوع خرید برنج کیفی محصول سال گذشته و شرایط تدارک و خرید و توزیع آن مورد بررسی قرارگرفته است.

وی افزود: ورود به مرحله برداشت محصول سال جدید و انباشتگی کارخانجات از محصول سال گذشته، دغدغه تعاون روستایی استان گیلان است.

حسن پور خاطرنشان کرد: تعاون روستایی استان نسبت به تدارک بازار و خرید حمایتی برنج سال گذشته اهتمام ویژه ای  دارد .

وی تصریح کرد:  نشست امروز با نمایندگان اتحادیه سراسری و استانی یکی از اقدامات در دست پیگیری و اجرا توسط مدیریت تعاون روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان است.